Корабен офицер по безопасността

Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 4
Maximum: 12
2 дни
160 лв

Курсът е предназначен за повишаване на знанията и уменията на обучаемите по въпросите на организация и спазване на мерките за безопасност на борда на кораба, установяване на безопасни условия на труд и предотвратяване нежелани инциденти на море.
Основната цел на курса е да обучава морски специалисти за прилагане на професионална защита на здравето и безопасността на борда на корабите в съответствие с действащите закони и да предостави възможност на бъдещите офицери по безопасност на кораба да прилагат някои практически умения за подобряване на безопасните условия на труд на борда на корабите.
Курсистите трябва да са носители на Сертификат за морска компетентност – корабен офицер на управленско или оперативно ниво.

На лицата, успешно завършили курса, БМКЦ ЕАД издава удостоверение