Дружество с дейност в областта на търговията и услугите търси ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР

ПОМОЩНИК - ИНСТРУКТОР
Дружество с дейност в областта на търговията и услугите търси
ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР

Отговорности:

- Участва при подготовката, техническото осигуряване и провеждане на учебни занятия на полигон и на море.

- Отговаря за заснемането на практически упражнения на учебни занятия, съгласно изискванията на националните стандарти и при спазване на вътрешните правила за събиране, съхраняване и предаване на личните данни.

- Носи дежурства съгласно утвърден график

- Следи и съдейства за недопускане замърсяване на прилежащата брегова ивица и морски води и участва в почистването им.

Изисквания:

- Средно образование или средно-специално образование;

Предимства:

- Сертификат „Основна подготовка по морска безопасност” (BST);
- Работа на подобна позиция;
- Удостоверение за професионално обучение „Заварчик” / „Фрезист”, без значение разряд.

Предлагаме:

- Трудов договор - мотивиращо възнаграждение и коректност;
- Работно време на смени;
- Работа в спокойна корпоративна среда.

При проявен интерес към позицията и в случай, че отговаряте на изискванията, ще очакваме Вашата автобиография с актуална снимка и телефон за обратна връзка.

Документи се приемат до 27.04.2021г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.
Лични данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. В автобиографията посочвайте само лични данни, които според Вас ще помогнат при кандидатстване.
Разпечатани на хартиен носител автобиографии на кандидати, които не са назначени на работа при нас, унищожаваме до един месец след приключване на подбора.