БМКЦ организира курс „Корабна кореспонденция за механици – писане на писма и рапорти”

БМКЦ организира курс „Корабна кореспонденция за механици – писане на писма и рапорти”.
Курсът е с продължителност 30 учебни часа, преподавател: Роза Нейчева – Узунова.

За допълнителна информация и записване:
БМКЦ, отдел „Учебна дейност” – ет. 2, стая 237
Тел.: 052 302 501, 052 380 534, 052 380 574, 052 380 575