Подготвителен курс за управленско ниво за корабоводители

БМКЦ ще проведе от 11 до 22 май 2020 г. Подготвителен курс за управленско ниво за корабоводители за придобиване на правоспособност ст. пом. капитан и кдп .