Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба

Курсът е разработен в съответствие с Гл.VІ/6 т.4 на Конвенцията STCW, както е изменена през 2010 и националния морски стандарт за тази подготовка
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 18
2 дни
140 лева

 
Курсът е задължителен за всички морски лица от управленско и оперативно ниво, а при искане от страна на корабопритежател и от лица от изпълнителско ниво, работещи на кораби,  обхвата на Международния кодекс за сигурност на кораби и пристанищни съоръжения от морския флот, които при изпълнение на своите основни задължения са натоварени и със задължения за постигане сигурността на кораба.
Курсът включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/6 т.4 и Раздел А-VI/6 т.6 на  Кодекса STCW, както е изменен през 2010 г.
 Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на задълженията за постигане на сигурността на търговски кораб в съответствие с изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците 1978, както е изменена и допълнена през 2010.
Входни изисквания: морска правоспособност от поддържащо, оперативно и управленско ниво, както е определено в STCW и преминато обучение в курс "Обща подготовка по въпросите на безопасността"
След успешно завършване на курса Морска администрация издава сертификат с 5-годишна валидност.

Курсът се провежда по одобрена от ИАМА програма и се документира и видеозаснема в съответствие с техните изисквания.
По заявка курсът се провежда и на английски език.
По изискване на МА от 29.05.2018 г.лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.