Елементарни познания за сигурността на кораба

Курсът е разработен в съответствие с актуалните изменения на STCW от 2010 г., Правило VІ/6 т. 1 ,и националния морски стандарт за тази подготовка
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 18
1 ден
цена 65 лв

Курсът "Елементарни познания за сигурността на кораба" е задължителен за всички лица от изпълнителско ниво,както и всички други лица на кораба без преки задължения за постигане сигурността на кораба и включва задължителните минимални изисквания за подготовка, както са посочени в Правило VІ/6 т. 1 на STCW и Раздел VІ/6 т. 4 на Кодекса на STCW и съответните изменения от 2010.
След успешно завършване на курса, МА издава на обучаемите съответния международно валиден сертификат със срок 5 години.
Курсът се провежда по одобрена от МА учебна програма, а оценяването на курсистите в края на курса се документира и чрез видеозаснемане, както е разпоредено в националния стандарт за тази подготовка.
По заявка на корпоративни клиенти курсът се провежсда и на английски език.

 
По изискване на МА от 29.05.2018 г.лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.