Управление на ресурсите на екипажа - симулаторен опреснителен курс - НОВ курс

Курсът е базиран на моделните курсове на IMO Model 1.08,1.22 и 2.07
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 8
3 дни
по договаряне с корпоративни клиенти

 Входни изисквания - обучаемите трябва да притежават морска правоспособност най-малко палубен вахтен офицер или вахтен офицер в машинно отделение на кораба, съгласно изискванията на STCW' 78, както е изменена, и да са преминали обучение – палубните офицери курс „Екипна работа на мостика”, а корабните механици - „Екипна работа в машинно отделение на кораба”
 Този курс е изцяло с практическа насоченост и се състои от 10 симулаторни практически занятия, 6  от които -  съвместни между екипа на мостика и този в МО при работа в свързан режим /Виртуален кораб/ . Курсът се провежда на най- съвременните мултифункционални /fullmission/ симулатори без друг аналог в България: Корабен мостик „ПОЛАРИС’ и Машинно отделение „НЕПТУН” , а всяко занятие завършва и с  подробен разбор.