ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ОТ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Уважаеми моряци,
Във връзка с промени във фискалното законодателство, считано от 04.03.2019 г.  държавните такси за издаване от Морска администрация на свидетелствата за професионална компетентност за допълнителна и специална подготовка, ще се заплащат от Вас персонално във фронт офиса на  дирекция "Морска администрация", от която искате да си получите документа (Варна, Бургас, Русе и София). В съответния офис ще подавате и индивидуално заявление за издаване на съответния документ, удостоверение за завършен курс, документ за самоличност и предходни сертификати, ако се изискват такива.
 
БМКЦ