Управление на техническите обекти чрез програмируеми логически контролери НОВ курс в БМКЦ

 Считано от 15.01.2018 г. в БМКЦ влезе в експлоатация лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс", комплексен лабораторен стенд, съдържащ локална мрежа, с 6 работни места
       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели, притежаващи опит в корабната електротехника и автоматика.

Целта на курса е придобиване на необходимите знания и умения по използване на ПЛК за управление на технически устройства и системи.
Обучението се извършва на базата на ПЛК на Siemens и на локална мрежа, свързваща ПЛК с основните датчици и изпълнителни механизми. Предлагат се два типа курс на обучение: начален и допълнителен. Всеки от курсовете е в обем на 40 учебни часа и с продължителност 5 работни дни. Завършилите курса получават удостоверение за завършен курс.