Полигон за практическа подготовка на морски лица

Полигон за практическа подготовка на морски лица Полигон за практическа подготовка на морски лицаПолигон за практическа подготовка на морски лицаПолигон за практическа подготовка на морски лицаПолигон за практическа подготовка на морски лицаПолигон за практическа подготовка на морски лицаПолигон за практическа подготовка на морски лицаПолигон за практическа подготовка на морски лицаПолигон за практическа подготовка на морски лицаПолигон за практическа подготовка на морски лица

Полигонът за практическа подготовка е разположен  в канала на Варненското езеро, в Южна промишлена зона.

Полигонът разполага с две учебни зали, противопожарен полигон, полигон за спасителни лодки и кранбалка.
На полигона се провеждат курсовете "Противопожарна подготовка и борба с пожари", "Противопожарна подготовка за напреднали", "Основна подготовка по въпросите на безопасността", "Водач на бързоходна дежурна лодка", "Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка", корабен рулеви, водач на кораб до 40 БТ и др.
Тук също ще се запознаете с няколко вида спасителни лодки, бързоходна дежурна лодка, пълен набор от лични и колективни спасителни средства и др.
  Ръководител на полигона за практическа подготовка е кап. Петко Несторов
e-mail: polygon@bmtc.bg