Водач на кораб до 40 БТ /Корабен моряк/

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 12
Maximum: 18
15 дни
цена за курс на български език 400 лв.

Курсът е задължителен за всички лица, които искат да придобият правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ" по море. Теоретичната и практическа подготовка включват получаване на знания и придобиване на умения, за да може притежателят на тази правоспособност безопасно да управлява плавателен съд в определения му район на плаване, да полага необходимите грижи за опазване живота на лицата на борда, дължимите грижи за товара и да прилага правилата за опазва на морето от замърсяване, както и отговорностите, правата и задълженията на длъжността, която ще заема.
 Входни стандарти-  курсистите трябва задължително да отговарят на следните изисквания:
- да имат най-малко основно образование,
- да са здравословно годни (потвърдено чрез медицинско свидетелство)
- да са навършили 18 години и да могат да плуват
Курсът се счита за успшно завършен след успешно решен писмен тест и демонстрация на придобитите умения на практически изпит.

Курсът се провежда по одобрена учебна програма от ИА "Морска администрация" По заявка курсът се провежда и на английски език.