ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО

задължителен курс за подготовка за повишаване на морска правоспособност за втори и главен механик
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 12
6 работни дни
промоционална цена през юни 2019 - 750 лв

 Курсът е предназначен за теоретично и практическо обучение на лица, които ще кандидатстват за придобиване на правоспособности от управленско ниво: „Главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”. Програмата е разработена въз основа на изискванията на Конвенция STCW 78, както е изменена, (Пр. ІІІ/2, Разд. А - ІІІ/2), Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, както е изменена (чл.37 т.1/г, т.2/д, т.4/д, т.5/д), Директива 2008/106/EO и едноименния национален стандарт на ИА „Морска администрация”.
Входни стандарти
       Обучаемите трябва да са морски правоспособни лица и да притежават свидетелство за правоспособност „Вахтен механик на кораб с КСУ от 750 kW” или по-висока, както е определено в STCW’78 и нейните изменения
Документ, издавани при успешно завършване на курса

     Курсистите, успешно завършили курса на обучение, получават от БМКЦ-ЕАД удостоверение, което служи за допускане до изпит пред ИА”МА” за придобиване на по-висока правоспособност. Валидността на удостоверението е 5 години.     
Изисквания за провеждане на курса
Обучението се провежда присъствено в лекционна зала за теоретичните занятия и на одобрен от ИА „Морска администрация"  симулатор за провеждане на практическите занятия. Часовете, посочени в тематичния план и учебната програма, са учебни часове по 45 минути. Курсът се организира, провежда и документира в съответствие с процедурите от СУК на  БМКЦ. Занятията се планират така, че да не надвишават 8 учебни часа дневно. 
По изискване на ИАМА заключителният изпит се видеозаснема.