Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен

Курсът е разработен по изискманията на ПравилоI/11 и Разделe A-I/11 para 2 на STCW' 78,кактое измемена, и националния стандарт на ИА"МА"
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 12
Maximum: 12
10 учебни часа, 1 ден
150 лв. за курс на български език

 Целта на курса е успешно завършилите го да опреснят и затвърдят знанията и уменията си, чрез които да могат да оцеляват на море, да прилага правила за предотвратяване на пожари и да могат да оказват елементарна помощ на пострадал чрен от екипажа, както и да запознае курсистите в новостите за методите, техниката и оборудването за ОМ, ППП и ОМП.
Входни стандарти:
Курсистите трябва:
-да са навършили 18-годишна възраст
-да са завършили първоначален курс "Основна подготовка по въпросите на безопасността"
-да представят декларация, че са физически и психически годни за участие в практически занятия на море, в басей и на пожарен полигон
- да имат плавателен стаж най-малко една година в предходните пет или най-малко 3 месеца в предходните 6 месеца преди включване в курса

Необходими документи при започване на курса:
-диплома за завършено образование
-декларация за здравословна годност
-декларация за участие в тренировки на кораба
-моряшки паспорт
-сертификат за правоспособност
-изтичащия сертификат за курс "Основна подготовка по въпросите на безопасността"

Курсът се счита за успешно завършен след успешно положен практически изпит.
След завършване на курса Морска администрация издава на курсиста съответния сертификат с 5-годишна валидност.
Съгласно утвърдените стандарти, обучението се видеозаснема.
По заявка на клиенти, курсът се провежда и на английски език.

Необходимо облекло:
-бански костюм, чехли, кърпа и други принадлежности за басейн
-гащеризон или друго удобно за участие в практически занятия на пожарен полигон и на море облекло и обувки
За този курс БМКЦ осигурява транспорт от БМКЦ до басейн и Полигон за практическа подготовка на морски лица.
**За издаване на новия документ, считано от 04.03.2019 г. при завършване на курс обучаемите получават удостоверение за успешно завършен курс, издадено от БМКЦ ЕАД, което подават лично в избраната от тях Дирекция "Морска администрация" заедно с индивидуално заявление и платена  държавна такса за издаване на съответното свидетелство.
* По заявка на корпоративни клиенти, курсът се провежда и на английски език.