Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма

задължителен одобрен курс в съотвествие с Гл.VI на STCW 1978, както е изменена
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 9
Maximum: 18
4 дни, 30 учебни часа
цена 340 лева BGN за курс, провеждан на български език;

За достигане на минималните изисквания на противопожарна подготовка за напреднали, завършилите курса трябва да се подготвят да поемат управлението, да организират и провеждат тренировки на ПП отряди, както и да управляват ПП операции. Обучаемите ще придобият знания за предотвратяване възникването на пожари, умения по инспектиране и обслужване на пожароизвестителни и противопожарни системи и оборудване. Те ще трябва да могат и да извършват разследване и да съставят доклади за инциденти с пожари.
Входни стандарти- Курсът е за морски лица над 18 години, които имат завършен курс по противопожарна безопасност и борба с пожари и валидно медицинско удостоверение.
Технически средства за обучение - теоретичните занятия се провеждат в специализиран кабинет по противопожарна подготовка в основната сграда на БМКЦ. Практическите занятия се провеждат на тенировъчен противопожарен полигон и ПУБ „Петър Берон” с необходимите тренировъчни съоръжения, средства и екипировка.
За практическата част на курса курсистите са длъжни да си осигурят подходящи работни обувки, ветроупорно облекло, плътно прилепваща шапка, гащеризон.
Изисквания към курсистите - курсът е задължителен и активното участие и акуратно изпълнение на поставяните задачи и отработване на компетентности, както и резултатът от заключителния писмен тест са от съществено значение за успешното му завършване  и получаване на сертификат от Морска администрация.
 **За целта, считано от 04.03.2019 г. при завършване на курс обучаемите получават удостоверение за успешно завършен курс, издадено от БМКЦ ЕАД, което подават лично в избраната от тях Дирекция "Морска администрация" заедно с индивидуално заявление и платена  държавна такса за издаване на съответното свидетелство.
Този курс се провежда и на английски език по допълнителна заявка.