ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010

Пр. V/1-1 t.2.2 и A -V/1-1 т.1 на STCW 78, както е изменена през 2010
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни 42 учебни часа
330 лева

 Този курс осигурява обучението на корабните офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер, и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-1 т.2.2 и A-V/1-1 т.1, табл.V/1-1-1 на STCW 78, както е изменена. Курсът включва обучение по основите и процедурите на  безопасността и предотвратяване на замърсяването, схемите на различните видове нефтени танкери и химикаловози, видовете товари, опасностите и устройствата за обработката им.
Този курс се базира на IMO    “Model Course  1.01 – Tanker Familiarization”,  в съответствие с Правило V/1-1 т.2.2 и A-V/1-1 т.1, табл.V/1-1-1 на Конвенцията   STCW 78,  Директива 2008/106/ЕО и Директива 2012/35/ЕО.
 Входни стандарти - Обучаемите да имат завършени одобрени от ИА "МА" курсове no първоначална подготовка по безопасност съгласно Правило VІ/1 и А- VІ/1от Конвенция STCW 78, както е изменена.
На успешно завършилите кypca  РДМА  издава сертификат "Basic Training on Oil and Chemical Tanker Cargo Operations" .
**За целта, считано от 04.03.2019 г. при завършване на курс обучаемите получават удостоверение за успешно завършен курс, издадено от БМКЦ ЕАД, което подават лично в избраната от тях Дирекция "Морска администрация" заедно с индивидуално заявление и платена  държавна такса за издаване на съответното свидетелство.
 
По заявка на корпоративни клиенти курсът може да се провежда и на английски език.