Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - курс по изискванията на STCW 2010 и националния стандарт на ИА"МА"

Пр.V/1-1 т.1 и А-V/1-1 т.1 на Конвенцията STCW 78, както е изменена
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни
330 лева

Този курс осигурява обучение на всички лица от екипажа, които ще работят нефтени танкери или танкери-химикаловози, и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-1 т.1 и A-V/1-1т.1, табл.V/1-1-1 на STCW 78, както е изменена. Курсът включва обучение по основите, процедурите и правилата за безопасност и предотвратяване на замърсяването на околната среда, мерки и системи за противопожарна безопасност, устройството и правилата за работа на различните видове нефтени танкери и химикаловози, видовете товари, опасностите и устройствата за обработката им.
Този курс се базира на IMO    “Model Course 1.01 – Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operation” (draft version), в съответствие с Правило V/1-1 т.1 и A-V/1-1 т.1, табл.V/1-1-1 на Конвенцията   STCW 78,както и на Директива 2012/35/ЕО.
 Входни стандарти:Обучаемите трябва да имат завършени одобрени от ИАМА курсове no първоначална подготовка по безопасност съгласно Правило VІ/1 и А- VІ/1 от Конвенция STCW 78.
По изискванията на ИАМА този курс подлежи на видеозаснемане.
По заявка на корпоративни клиенти курсът може да се провежда и на английски език.
 По изискване на МА от 29.05.2018 г.лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.