Противопожарна подготовка за напреднали

курсът е разработен в съответствие с Правило VI/3 на Конвенцията STCW 78, както е изменена, моделен курс 2.03 и Директива 2008/106/EС
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 9
Maximum: 18
4 дни
цена 340 лв за курс, провеждан на български език

За достигане на минималните изисквания на противопожарна подготовка за напреднали, завършилите курса трябва да се подготвят да поемат управлението, да организират и провеждат тренировки на ПП отряди, както и да управляват ПП операции. Обучаемите ще придобият знания за предотвратяване възникването на пожари, умения по инспектиране и обслужване на пожароизвестителни и противопожарни системи и оборудване. Те ще трябва да могат и да извършват разследване и да съставят доклади за инциденти с пожари.
Входни стандарти- Курсът е за морски лица над 18 години, които имат завършен курс по противопожарна безопасност и борба с пожари и валидно медицинско удостоверение.
Технически средства за обучение - теоретичните занятия се провеждат в специализиран кабинет по противопожарна подготовка в основната сграда на БМКЦ. Практическите занятия се провеждат на одобрен Полигон за практическа подготовка на морски лица с необходимите тренировъчни съоръжения, средства и екипировка.

За практическата част на курса курсистите са длъжни да си осигурят подходящи работни обувки, ветроупорно облекло, плътно прилепваща шапка, гащеризон.

Изисквания към курсистите - курсът е задължителен и активното участие и акуратно изпълнение на поставяните задачи и отработване на компетентности, както и резултатът от заключителния писмен тест са от съществено значение за успешното му завършване  и получаване на сертификат от Морска администрация.
Този курс се провежда и на английски език по допълнителна заявка.