Корабен офицер по сигурността

Курсът е разработен в съответствие с Правило VI/5 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена и Таблица A VI/5 от Кодекса към нея
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 18
2 дни
140 лева

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще изпълняват задълженията на офицер по сигурността на  кораби от морския флот и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/5 итаблица А  VI/5 на кода към Конвенция STCW 78, както е изменена, Директива 2008/106/ЕС,  моделен курс на Международната морска организация 3.19 и националния морски стандарт.
Подготовката включва придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на задълженията на офицера по сигурността на  търговски кораб в съответствие с изискванията на Международната Конвенция STCW 78, както е изменена и на Директива 2008/106/ на Европейския парламент и Съвета на ЕО .
Сертификат - на успешно завършилите курса Морска администрация издава сертификат “Proficiency for Ship Security Officer” .
Лицата,  успешно преминали този курс трябва:
да познават – актуалните заплахи за морската сигурност; нормативните документи по морска сигурност; отговорностите по сигурността; методологията за оценка на сигурността на кораба; основното оборудване по сигурността; съдържанието и поддръжката на Плана за сигурност на кораба; действията и процедурите по морската сигурност; основите на обучението по сигурността; администриране на сигурността.
и да могат да: извършват редовни проверки по сигурността на кораба; прилагат и поддържат план за сигурност на кораба и предлагат промени; координират  действията по сигурността при обработката на товара и корабните запаси; взаимодействат с Офицера по сигурността на Компанията и на пристанищното съоръжение; осигуряват необходимата подготовка на екипажа; докладват инциденти по сигурността; водят задължителната документация.
 Курсът се провежда и на английски език по заявка на корпоративни и/или индивидуални клиенти.
 По изискване на МА от 29.05.2018 г.лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.