Екипна работа на мостика - опреснителен курс по заявка на корпоративен клиент

Курсът е разработен по специфичните изисквания на корабопритежателя
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 5
Maximum: 8
3 дни

 
   Учебната програма е разработена в отговор на специфични изисквания на Клиента и цели за подготви вахтените пом.капитани, старши помощник-капитаните и капитаните, плаващи на различни типове кораби, да се справят успешно с различни рутинни и извънредни ситуации по време на рейс.
     
      Курсът отговаря на изискванията и препоръките на Конвенцията STCW  78, както е изменена (Правило I/12, Раздел. A-I/12, част 1, Para 1-6, Раздел. B – I/12 Para 1-39 във връзка с Правило VIII/1 & 2. Раздел. A-VIII – 1, A-VIII/2, част2&3 Para 8-51 и Раздел B – VIII, част 3-1 Para 2-5), Кодекса към нея и моделния курс на Международната морска организация 1.22.
  
     Част от темите, върху чието отработване е съсредоточено обучението:
 
     - Екипна работа и управление на екипа на мостика
     - Актуални изменения на морски конвенции и кодекси
     - Управление и маневриране на кораба с различни цели, модели и райони на плаване
     - Принципи  и практики на търсене и спасяване
     - Плаване в протока на Истанбул
     - Процедури по закотвяне
     - плаване в Малака
    - процедури при засядане на корала
    - приближаване на Сингапур
  
По време на обучението по изискване на фирмата-заявител се осъществява цялостно наблюдение на участието на курсистите и оценяване на тяхното участие и успеваемост при отработване на всяко симулаторно упражнение.