Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило VI/4, para. 4-6 на Конвенцията STCW 78',както е изменена, Директива 92/29 на EC и националния стандарта на ИА"МА"
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 8
Maximum: 16
2 days
160 лв.

Целта на курса е да подобри и опресни уменията на капитаните и другите отговорни лица за оказване на медицинска помощ и полагане на медицински грижи за болни и пострадали на борда на кораба, докато те бъдат поети от квалифицирано медицинско лице и е в съответствие с изискванията на МТК на МОТ, ЕС Директива 92/29ЕС ,Наредба № 9 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и националния стандарт на ИА"МА".
Входни стандарти - участниците в курса трябва да са преминали одобрено и признато обучение в първоначален курс „Медицински грижи на борда на кораба” ( в съответствие с Правило VІ/4, параграф 2 на Конвенцията STCW и Раздел А-VІ/4-2 на Кодекса STCW) или да притежават свидетелство за преминат опреснителен курс „Медицински грижи на борда на кораба"
Сертификат - на успешно завършилите курса Морска администрация издава сертификат “Proficiency in Medical Care On Board” с валидност 5 години. 
 Курсът се провежда и на английски език.
По изискванията на ИА"МА" курсът се видеозаснима.