Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба

Разработен в съответствие с изискванията и препоръките на Конвенцията STCW'78, както е изменена,( Правило І/12, пара.1-6 и Sec B-І/12 пара1-39,Правило VІІІ/ 2)
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 6
5 дни
680 лв.

Цели на курса 
                  Обучението цели да повиши  подготовката на корабни механици чрез комбинация от теория и практика, познания по спецификата на човешкия фактор, неговата значимост и конкретни взаимоотношения в машинното отделение на кораба и по този начин да подготви механиците за осигуряване на ефективно управление на машинното отделение.
            Курсът е разработен в съответствие с изискванията на STCW Кодекса В, Секция VIII/2  част 3-2 параграф 8-1 и 8-2  от Конвенцията, както е изменена, и моделния курс на ММО 2.07.
 
  
Входни стандарти– Обучаемите в курса трябва да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво, както е определено в STCW’78 и нейните изменения,  или лица, завършили висше или средно морско образование по специалност “Корабни машини и механизми”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” или друга силнотокова специалност и да притежават правоспособност главен механик, втори механик, вахтен механик и електро- механик 
Продължителност 5 дни, 40 учебни часа
 
Брой курсисти в група - 6 
 
Технически средства за обучение - симулатор на машинно отделение на кораба с 2 модела двигатели – MAN&BW – 5L90MC, Pielstick 10 PC и наличните корабни системи и оборудване на съвременен търговски кораб; мултимедийни презентации, практически занятия на симулатор, базирани на библиотека разработени сценарии.  
 
Оценка на знанията и уменията :
                     *извършва се текущо по време на обучението
                     *крайно - по време на последното практическо занятие
 
По заявка на корпоративни клиенти, курсът се провежда и на английски език.