УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА

Правило VIII/2 и във връзка с Гл.II-A-II/1 и на STCW 78, както е изменена през 2010, и националния морски стандарт
Number of Trainees
Duration
Price
Minimum: 6
Maximum: 8
5 дни
промоционална цена 600 лв за курс на български език

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на националния стандарт за обучение в курс” Управление на екипа и ресурсите на мостика” на ИА”МА”от 08.12.2011 г. и Конвенция STCW 78, както е изменена през 2010 (Правило І/12, Раздел А-І/12 част 1т.1-6, Раздел Б-І/12 т.1-39 във връзка с Правило VІІІ/1 и 2, Раздел А-VІІІ/1, А-VІІІ/2, част 2 и 3 т.8-51 и Раздел Б-VІІІ, част 3-1 т.2-5.) и се провежда по одобрена от Морска администрация учебна програма, материали и учебно-материална база.
На лицата успешно завършили курса, се издава свидетелство “Bridge Team and Resource Management” от Изпълнителна агенция “Морска Администрация” по формата, предвидена в при­ложение №27 на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.
  Практическите занятия се провеждат на мултифункционален симулатор на корабен мостик „ПОЛАРИС, одобрен тренажор по смисъла на Наредба № 6 и съответстващ на изискванията на STCW’78,  както е изменена, раздел А-1/12, част 1 - Общи експлоатационни норми за тренажори, използвани при подготовката на морските лица и Общи експлоатационни норми за тренажори, използвани при оценка на компетентност и В І/12, сертифициран от DNV.
По заявка на корпоративни клиенти курсът се провежда и на английски език.