Водач на кораб до 40 БТ /Корабен моряк/

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 18
15 дни
цена за курс на български език 400 лв.

Курсът е задължителен за всички лица, които искат да придобият правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ" по море.

Корабен рулеви - подготвителен курс по националния стандарт на ИАМА за тази подготовка

Подготвителен курс за подготовка за явяване на изпит за придобиване на по-висока правоспособност
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 12
14 работни дни /105 учебни часа
цена 420 лв.

Курсът е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност "Корабен рулеви".
Програмата е в съответствие с Наредба 6 за компетентността на морските лица в Република България от 05.04.2012 и националния морски стандарт за тази подготовка.

Подготовка за работа на танкер-газовоз - НОВ курс по STCW 2010

По правило V/1-2 para 2.2 на Конвенцията STCW, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни
промоционална цена 280 лв. за курс, провеждан на български език, само през октомври и ноември 2018

За обучение на корабни офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер-газовоз и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на STCW 78, както е изменена.

Използване на РЛС и АРСПС за осигуряване безопасност на корабоплаването

Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 8
9 работни дни
1300 лева

 Този курс е предназначен да предостави знания и e за придобиване на умения от лицата, кандидати да бъдат освидетелст

Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта

одобрен курс по националния стандарта на ИА"МА"
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 12
5 работни дни
620 лева - промоционална цена през април и май 2018

Курсът е предназначен за  допълнителна подготовка на лицата от машинна команда за безопасна експлоатация и поддържане на корабно електрообзавеждане за високо напрежение над 1000 волта, както и знанията и уменията на освидетелстваните преди 01.01.2012 г.

БМКЦ търси да наеме хоноруван преподавател за провеждане на обучения АТGТО

 БМКЦ търси да наеме хоноруван преподавател за провеждане на обучения АТGТО
Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:
-морска правоспособност от управленско ниво - капитан или главен механик
-професионален плавателен стаж на тази длъжност на кораб-газовоз - най-малко 18 месеца в последните 5 години
-да бъде обучен морски инструктор - моделен курс 6.09
-да бъде обучен оценител на морски лица - моделен курс 3.12
-да бъде обучен преподавател на симулатор - моделен курс 6.10

„Подготовка на водач на кораб до 40 БТ, извършващ сезонен превоз на хора с до 35 души на борда”

Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 12
3 дни
180 лева

 1.ПРЕДМЕТ      

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010

Пр. V/1-1 t.2.2 и A -V/1-1 т.1 на STCW 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
5 дни 42 учебни часа
промоционална цена за курс на български език 330 лева през август и септември 2018

 Този курс осигурява обучението на корабните офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер, и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-1 т.2.2 и A-V/1-1 т.1,

Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Правило ІІ/2 раздел А-ІІ/2 и B-V/b* B-V/c* на Конвенцията STCW 78, както е изменена и допълнена, Гл.49 от Кодекса на федералните правила на САЩ, Глава 1.3 от Кодекса IMDG за работещите в пристанищата и на националния стандарт за тази подготовка на ИА”МА” от септември 2017
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 18
4 работни дни - 41 учебни часа за първоначален курс и 8 учебни часа за опреснителен курс
промоционална цена 230 лв. за първоначален курс само през август и септември 2018 ;цена 90 лв. за опреснителен курс

  ПРЕДМЕТ      

Управление на техническите обекти чрез програмируеми логически контролери НОВ курс в БМКЦ

 Считано от 15.01.2018 г. в БМКЦ влезе в експлоатация лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс", комплексен лабораторен стенд, съдържащ локална мрежа, с 6 работни места
       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели, притежаващи опит в корабната електротехника и автоматика.

Целта на курса е придобиване на необходимите знания и умения по използване на ПЛК за управление на технически устройства и системи.

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО

задължителен курс за подготовка за повишаване на морска правоспособност за втори и главен механик
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 6
Maximum: 12
6 работни дни
промоционална цена само през ноември и декември 2018 - 750 лв

 Курсът е предназначен за теоретично и практическо обучение на лица, които ще кандидатстват за придобиване на правоспособности от управленско ниво: „Главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW”, „Втори механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW”. Програмата е разработена въз основа на изискванията на Конвенция STCW 78, както е изменена, (Пр.

Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА през ноември и декември 2018

одобрен курс по националния стандарта на ИА"МА"
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
68 учебни часа
промоционална цена 800 лв. през ноември и декември 2018!

Курсът е задължителен за кандидатите за явяване на изпит за придобиване на по-висока правоспособност "КДП над 3000 БТ", съгл. Чл. 36 т. 2 буква д на Наредба № 6.
Курсът е разработен в съответствие с рамковата програма на ИА"Морска администрация" и се провежда по одобрена от нея програма.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ - по националния стандарт на ИА"МА"

Пр.V/1-2 на STCW 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
4 дни, 36 учебни часа
промоционална цена 280 лв. за курс, провеждан на български език, само през август и септември 2018

Курсът осигурява обучение на корабни офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер-газовоз и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на STCW 78, както е изменена и националния стандарт

ИНТЕНЗИВЕН КУРС "ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ"

 БМКЦ стартира интензивен курс "Водач на кораб до 40 БТ", считано от 14 януари 2019.
За повече информация и записване, можете да ни намерите на телефони 052 380534, 380574 и 380575.

промоционални и пакетни цени за курсове през декември 2018

 Промоционални и пакетни цени за курсове, валидни за  декември 2018:
1.Обучение за работа на пътнически и ро-ро пътнически кораби - 80 лв.
2. Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - 280 лв.
3.Подготовка за работа на танкер-газовоз - 280 лв.
4.Корабен офицер по сигурността - 140 лв.
5.Подготовка на лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността - 140 лв.
6.Елементарни познания по сигурността на кораба - 65 лв.
7.Превоз на опасни, вредни и рискови товари - първоначален - 230 лв.

Курс подобряване на знанията и уменията по общоморски английски език

 БМКЦ организира интензивен курс за подобряване на езиковите умения по общ морски английски език. Курсът е за навигатори и механици с познания по английски език, които искат да подобрят и опреснят знанията и уменията си и подготвят за явяване на изпит. Продължителност на обучението 30 учебни часа /5 работни дни/. Цена на курса 196 лв.
Планирана начална дата 11 февруари 2019. Преподавател г-жа Роза Нейчева.
 
За записване тел 052 380574, 380575, 380534

ПОКАНА за участие в конкурс по документи за извършване на независим финансов одит

 ПОКАНА
към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи с предмет
„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ НА "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ЕАД ЗА 2018 ГОДИНА“
при следните условия:

Весели коледни празници, щастлива и успешна Нова 2019 година!

 УВАЖАЕМИ КУРСИСТИ И ПАРТНЬОРИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 27.12.2018 ДО 31.12.2018 г. БМКЦ НЯМА ДА РАБОТИ.
ИЗПРАЩАНИТЕ ОТ ВАС ЗАЯВКИ ЗА КУРСОВЕ И ЗАПИТВАНИЯ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ В НАЧАЛОТО НА 2019 г.
 
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ, СПОРНА, ЗДРАВА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!