БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2017-10-20
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори НОВ курс ! 920 лв. 9 работни дни 24 8 23 Oct 2017 3 Nov 2017
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през април и май 2016 5 дни 16 8 30 Oct 2017 3 Nov 2017
Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта 620 лева - промоционална цена през юни 2017 4 дни 12 6 30 Oct 2017 2 Nov 2017
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 160 лева!!! 2 дни 18 8 30 Oct 2017 31 Oct 2017
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 дни 16 12 30 Oct 2017 2 Nov 2017
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 30 Oct 2017 3 Nov 2017
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ТАНКЕР ГАЗОВОЗ 500 лева 7 работни дни 12 8 30 Oct 2017 2 Nov 2017
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО 860 лева 6 работни дни 12 6 30 Oct 2017 6 Nov 2017
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 30 Oct 2017 3 Nov 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 30 Oct 2017 31 Oct 2017
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА промоционална цена 600 лв за курс на български език 5 дни 8 6 30 Oct 2017 3 Nov 2017
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 30 Oct 2017 2 Nov 2017
Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 500 лв 7 работни дни 14 8 30 Oct 2017 7 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 30 Oct 2017 30 Oct 2017
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 4 дни 18 8 31 Oct 2017 31 Oct 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 31 Oct 2017 31 Oct 2017
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден 6 6 1 Nov 2017 1 Nov 2017
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден 6 6 1 Nov 2017 1 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 1 Nov 2017 1 Nov 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 2 Nov 2017 3 Nov 2017
Управление на товарните операции на танкер-химикаловоз-одобрен курс по националния стандарт на ИА"МА" от 2016 г. 500 лв при провеждане на курса на български език 7 работни дни 12 6 6 Nov 2017 14 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 6 Nov 2017 6 Nov 2017
Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 680 лв. 5 дни 6 6 6 Nov 2017 10 Nov 2017
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ 360 BGN за курс, провеждан на български език 8 работни дни 12 6 6 Nov 2017 15 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 7 Nov 2017 7 Nov 2017
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 9 Nov 2017 10 Nov 2017
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 13 Nov 2017 17 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 13 Nov 2017 13 Nov 2017
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 330 лв. 4 дни 16 12 13 Nov 2017 16 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 13 Nov 2017 18 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 14 Nov 2017 14 Nov 2017
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден 6 6 15 Nov 2017 15 Nov 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 16 Nov 2017 17 Nov 2017
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 16 Nov 2017 17 Nov 2017
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 20 Nov 2017 24 Nov 2017
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 4 дни 18 8 20 Nov 2017 24 Nov 2017
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 330 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 16 8 20 Nov 2017 23 Nov 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 20 Nov 2017 21 Nov 2017
Управление на операциите на нефтен танкер 500 лв 7 работни дни 12 8 20 Nov 2017 28 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 21 Nov 2017 21 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 22 Nov 2017 22 Nov 2017
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА цена за курс на български език 85 лева 2 days 12 8 23 Nov 2017 24 Nov 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 23 Nov 2017 24 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 28 Nov 2017 28 Nov 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 29 Nov 2017 29 Nov 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 30 Nov 2017 1 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 4 Dec 2017 9 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 4 Dec 2017 4 Dec 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 7 Dec 2017 8 Dec 2017
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 7 Dec 2017 8 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 12 Dec 2017 12 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 13 Dec 2017 13 Dec 2017
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА цена за курс на български език 85 лева 2 дни 12 8 14 Dec 2017 15 Dec 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 14 Dec 2017 15 Dec 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 18 Dec 2017 18 Dec 2017