БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2019-07-12
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ - по националния стандарт на ИА"МА" промоционална цена 300 лв. за курс, провеждан на български език, само през юни 2019 4 дни 16 8 15 Jul 2019 18 Jul 2019
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка цена 340 лв. 4 дни 16 12 15 Jul 2019 18 Jul 2019
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА през май 2019 - от 30 май до 11 юни промоционална цена 800 лв. през май 2019! 8 работни дни 16 8 15 Jul 2019 25 Jul 2019
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА през май 2019 - от 30 май до 11 юни промоционална цена 800 лв. през май 2019! 8 работни дни 16 8 15 Jul 2019 24 Jul 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 150 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 16 Jul 2019 16 Jul 2019
Корабен офицер по сигурността in English language промоционална цена 140 лева през юни 2019 за курс, провеждан на български език 2 дни 18 8 18 Jul 2019 19 Jul 2019
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена 75 лева през юни 2019 за курс, провеждан на български език 2 дни 12 8 18 Jul 2019 19 Jul 2019
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 22 Jul 2019 26 Jul 2019
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 дни 16 12 22 Jul 2019 25 Jul 2019
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 22 Jul 2019 26 Jul 2019
Водач на бързоходна дежурна лодка - първоначален - по националния стандарт на ИА"МА" 440 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 22 Jul 2019 24 Jul 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 150 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 23 Jul 2019 23 Jul 2019
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален и цена 90 лв. за опреснителен курс - през юни 2019 1 ден - опреснителен курс 18 8 23 Jul 2019 23 Jul 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 дни 24 8 8 Aug 2019 9 Aug 2019
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 19 Aug 2019 23 Aug 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 325 лв., цена за студенти 285 лв за юни 2019 - за курс, провеждан на български език 6 дни 18 12 19 Aug 2019 24 Aug 2019
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 19 Aug 2019 23 Aug 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 дни 24 8 29 Aug 2019 30 Aug 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена през юни 2019 - 750 лв 6 работни дни 12 6 9 Sep 2019 16 Sep 2019
Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта 620 лева за обучение, провеждано в група, на български език 4 дни 12 6 9 Sep 2019 12 Sep 2019
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 9 Sep 2019 13 Sep 2019
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 160 лв. 2 дни 16 8 12 Sep 2019 13 Sep 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена през юни 2019 - 750 лв 6 работни дни 12 6 16 Sep 2019 24 Sep 2019
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 16 Sep 2019 19 Sep 2019