БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2018-06-21
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през април и май 2018 5 дни 16 8 2 Jul 2018 6 Jul 2018
Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 680 лв. 5 дни 6 6 2 Jul 2018 6 Jul 2018
Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 600 лв 7 работни дни 14 8 2 Jul 2018 10 Jul 2018
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 days 18 8 2 Jul 2018 6 Jul 2018
Противопожарна подготовка за напреднали - НОВ НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТА НА ИА"МА" цена 330 лв (стандартна цена за курс на български език 520 лв.) 4 дни 16 8 2 Jul 2018 5 Jul 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв., цена за студенти 280 лв за периода 04 юни - 30 юли 2018 6 дни 18 12 2 Jul 2018 7 Jul 2018
Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 440 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 2 Jul 2018 4 Jul 2018
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА промоционална цена 600 лв за курс на български език 5 дни 8 6 2 Jul 2018 6 Jul 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален курс само през юни и юли 2018 ;цена 90 лв. за опреснителен курс 4 дни 18 8 2 Jul 2018 5 Jul 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 3 Jul 2018 3 Jul 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 5 Jul 2018 6 Jul 2018
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена за курс на български език 75 лева само през юни и юли 2018 2 дни 12 8 5 Jul 2018 6 Jul 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена само през юни и юли 2018 - 750 лв 6 работни дни 12 6 9 Jul 2018 16 Jul 2018
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА ПРЕЗ юни и юли 2018 промоционална цена 800 лв. през юни и юли 2018! 9 работни дни 16 8 9 Jul 2018 20 Jul 2018
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 9 Jul 2018 13 Jul 2018
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 9 Jul 2018 10 Jul 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 9 Jul 2018 9 Jul 2018
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден - опреснителен курс 6 6 11 Jul 2018 11 Jul 2018
Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 600 лв 7 работни дни 14 8 11 Jul 2018 19 Jul 2018
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) промоционална цена 80 лв от 4 юни до 30 юли 2018 2 дни 24 8 12 Jul 2018 13 Jul 2018
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 140 лева през юни и юли 2018 2 дни 18 8 12 Jul 2018 13 Jul 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 12 Jul 2018 13 Jul 2018
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена за курс на български език 75 лева само през юни и юли 2018 2 дни 12 8 12 Jul 2018 13 Jul 2018
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба промоционална цена 140 лева за курс на български език само през юни и юли 2018 2 дни 18 8 12 Jul 2018 13 Jul 2018
Елементарни познания за сигурността на кораба промоционална цена 60 лв за периода от 4 юни до 30 юли 2018 за курс, провеждан на български език 1 ден 18 6 12 Jul 2018 12 Jul 2018
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 16 Jul 2018 19 Jul 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ 360 BGN за курс, провеждан на български език 8 работни дни 12 6 16 Jul 2018 25 Jul 2018
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален курс само през юни и юли 2018 ;цена 90 лв. за опреснителен курс 4 дни 18 8 16 Jul 2018 19 Jul 2018
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ - по националния стандарт на ИА"МА" промоционална цена 280 лв. за курс, провеждан на български език, само през юни и юли 2018 4 дни 16 8 16 Jul 2018 19 Jul 2018
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 days 16 12 16 Jul 2018 19 Jul 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 16 Jul 2018 16 Jul 2018
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ТАНКЕР ГАЗОВОЗ 600 лева 7 работни дни 16 8 19 Jul 2018 27 Jul 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 19 Jul 2018 20 Jul 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв., цена за студенти 280 лв за периода 04 юни - 30 юли 2018 6 дни 18 12 23 Jul 2018 28 Jul 2018
Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 440 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 23 Jul 2018 25 Jul 2018
Управление на операциите на нефтен танкер 600 лв 7 работни дни 12 8 23 Jul 2018 31 Jul 2018
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден - опреснителен курс 6 6 25 Jul 2018 25 Jul 2018
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 26 Jul 2018 26 Jul 2018
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 26 Jul 2018 27 Jul 2018
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена за курс на български език 75 лева само през юни и юли 2018 2 дни 12 8 26 Jul 2018 27 Jul 2018
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба промоционална цена 140 лева за курс на български език само през юни и юли 2018 2 дни 18 8 27 Jul 2018 28 Jul 2018
Елементарни познания за сигурността на кораба промоционална цена 60 лв за периода от 4 юни до 30 юли 2018 за курс, провеждан на български език 1 ден 18 6 27 Jul 2018 27 Jul 2018
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 140 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 30 Jul 2018 30 Jul 2018
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 9 Aug 2018 10 Aug 2018
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена за курс на български език 75 лева само през юни и юли 2018 2 дни 12 8 9 Aug 2018 10 Aug 2018
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена само през юни и юли 2018 - 750 лв 6 работни дни 12 6 12 Aug 2018 13 Aug 2018
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА промоционална цена 600 лв за курс на български език 5 дни 8 6 13 Aug 2018 17 Aug 2018
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 140 лева през юни и юли 2018 2 дни 18 8 13 Aug 2018 14 Aug 2018
Елементарни познания за сигурността на кораба промоционална цена 60 лв за периода от 4 юни до 30 юли 2018 за курс, провеждан на български език 1 ден 18 6 13 Aug 2018 13 Aug 2018
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба промоционална цена 140 лева за курс на български език само през юни и юли 2018 2 дни 18 8 13 Aug 2018 14 Aug 2018
Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 440 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 20 Aug 2018 22 Aug 2018
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 23 Aug 2018 24 Aug 2018
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена за курс на български език 75 лева само през юни и юли 2018 2 дни 12 8 23 Aug 2018 24 Aug 2018