БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2019-04-22
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 дни 24 8 2 May 2019 3 May 2019
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден - опреснителен курс 6 6 3 May 2019 3 May 2019
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 340 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 18 9 7 May 2019 10 May 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 150 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 8 May 2019 8 May 2019
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 140 лева през февруари 2019 за курс, провеждан на български език 2 дни 18 8 9 May 2019 10 May 2019
Елементарни познания за сигурността на кораба промоционална цена 65 лв през февруари 2019 за курс, провеждан на български език 2 дни 18 6 9 May 2019 10 May 2019
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба промоционална цена 140 лева за курс на български език през февруари 2019 2 дни 18 8 9 May 2019 10 May 2019
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари промоционална цена 230 лв. за първоначален и цена 90 лв. за опреснителен курс - само за март 2019 1 ден - опреснителен курс 18 8 10 May 2019 10 May 2019
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през март 2019 5 дни 16 8 13 May 2019 17 May 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ 360 BGN за курс, провеждан на български език 8 работни дни 12 6 13 May 2019 22 May 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 325 лв., цена за студенти 285 лв за март 2019 - за курс, провеждан на български език 6 дни 18 12 13 May 2019 18 May 2019
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 340 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 18 9 13 May 2019 16 May 2019
Водач на бързоходна дежурна лодка - първоначален - по националния стандарт на ИА"МА" 440 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 13 May 2019 15 May 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 150 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 14 May 2019 14 May 2019
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА промоционална цена 75 лева през февруари 2019 за курс, провеждан на български език 2 дни 12 8 16 May 2019 17 May 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена през март 2019 - 750 лв 6 работни дни 12 6 20 May 2019 27 May 2019
Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта 620 лева за обучение, провеждано в група, на български език 4 дни 12 6 20 May 2019 23 May 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 дни 24 8 22 May 2019 23 May 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 150 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 28 May 2019 28 May 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 150 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 4 Jun 2019 4 Jun 2019
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 210 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 115 лв., само за модул AFF - опреснителен - 115 лв. 2 дни 18 6 6 Jun 2019 7 Jun 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 дни 24 8 6 Jun 2019 7 Jun 2019
Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 680 лв. 5 дни 6 6 10 Jun 2019 14 Jun 2019
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА през март 2019 промоционална цена 800 лв. през март 2019! 9 работни дни 16 8 10 Jun 2019 21 Jun 2019
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 10 Jun 2019 14 Jun 2019
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 10 Jun 2019 14 Jun 2019
Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма цена 340 лева BGN за курс, провеждан на български език; 4 дни 18 9 10 Jun 2019 13 Jun 2019
Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 330 лв. 5 дни 18 8 10 Jun 2019 14 Jun 2019
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО промоционална цена през март 2019 - 750 лв 6 работни дни 12 6 17 Jun 2019 24 Jun 2019
Експлоатация на съвремененни системи за управление на главни и спомагателни машини и механизми 750 лева 4 дни 6 6 17 Jun 2019 20 Jun 2019
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 150 лв. за курс на български език 1 ден - опреснителен курс 12 12 18 Jun 2019 18 Jun 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 days 24 8 27 Jun 2019 28 Jun 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 дни 24 8 4 Jul 2019 5 Jul 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 дни 24 8 8 Aug 2019 9 Aug 2019
Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) цена 90 лв. за курс, провеждан на български език 2 дни 24 8 29 Aug 2019 30 Aug 2019