БМКЦ си запазва правото за промяна на посочените в този график дати при недостатъчен брой курсисти и/или насрочване на допълнителни дати при наличие на необходимия брой курсисти
Format: 2017-08-17
Цена Прод. Макс. курсисти Мин. курсисти От дата До дата
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през април и май 2016 5 дни 16 8 28 Aug 2017 1 Sep 2017
Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта 620 лева - промоционална цена през юни 2017 4 дни 12 6 28 Aug 2017 1 Sep 2017
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 дни 16 12 28 Aug 2017 31 Aug 2017
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 28 Aug 2017 1 Sep 2017
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 600 лева - промоционална цена 5 дни 8 6 28 Aug 2017 1 Sep 2017
Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 420 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 28 Aug 2017 30 Aug 2017
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 290 лв. за първоначален курс в периода от 1.02 до 31.03.2017, 100 лв. за опреснителен курс, провеждани на български език 4 дни 18 8 28 Aug 2017 31 Aug 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 28 Aug 2017 28 Aug 2017
Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 500 лв 7 работни дни 14 8 28 Aug 2017 5 Sep 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 29 Aug 2017 29 Aug 2017
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 30 Aug 2017 31 Aug 2017
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден 6 6 30 Aug 2017 30 Aug 2017
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 31 Aug 2017 1 Sep 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 31 Aug 2017 1 Sep 2017
ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА цена за курс на български език 85 лева 2 дни 12 8 31 Aug 2017 1 Sep 2017
Подготовка за придобиване на правоспособност от управленско ниво за навигатори НОВ курс ! 920 лв. 9 работни дни 24 8 4 Sep 2017 19 Sep 2017
УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ НА ТАНКЕР ГАЗОВОЗ 500 лева 7 работни дни 12 8 4 Sep 2017 13 Sep 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 4 Sep 2017 4 Sep 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 5 Sep 2017 5 Sep 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 7 Sep 2017 8 Sep 2017
Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта 620 лева - промоционална цена през юни 2017 4 дни 12 6 11 Sep 2017 15 Sep 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 11 Sep 2017 16 Sep 2017
Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 250 лв. 4 дни 16 12 11 Sep 2017 14 Sep 2017
Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 420 лв при провеждане на курса на български език 3 дни 6 6 11 Sep 2017 13 Sep 2017
Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 290 лв. за първоначален курс в периода от 1.02 до 31.03.2017, 100 лв. за опреснителен курс, провеждани на български език 4 дни 18 8 11 Sep 2017 14 Sep 2017
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА МЕХАНИЦИ УПРАВЛЕНСКО НИВО 860 лева 6 работни дни 12 6 11 Sep 2017 19 Sep 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 12 Sep 2017 12 Sep 2017
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден 6 6 13 Sep 2017 13 Sep 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 14 Sep 2017 15 Sep 2017
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 18 Sep 2017 19 Sep 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 18 Sep 2017 18 Sep 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 19 Sep 2017 20 Sep 2017
Корабен офицер по сигурността промоционална цена 160 лева!!! 2 дни 18 8 19 Sep 2017 20 Sep 2017
Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба цена 160 лева за курс на български език 2 дни 18 8 19 Sep 2017 20 Sep 2017
Елементарни познания за сигурността на кораба 70 лв. 2 дни 18 6 19 Sep 2017 20 Sep 2017
“ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лв. за курс, провеждан на български език 1 ден 6 6 20 Sep 2017 20 Sep 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 140 лв. за курс на български език 1 ден 12 12 21 Sep 2017 21 Sep 2017
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 промоционална цена за курс на български език 330 лева през април и май 2016 5 дни 16 8 25 Sep 2017 29 Sep 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 25 Sep 2017 29 Sep 2017
Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 150 лв. 2 дни 16 8 28 Sep 2017 29 Sep 2017
ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 200 лева; само за модул "Водач на спасително средство и дежурна лодка" - опр. - 110 лв., само за модул AFF - опреснителен - 110 лв. 2 дни 18 6 28 Sep 2017 29 Sep 2017
85 BGN for course in Bulgarian 2 days 12 8 28 Sep 2017 29 Sep 2017
Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален цена 310 лв. 6 дни 18 12 16 Oct 2017 20 Oct 2017