Click on date field to select a date.

Format: 2020-08-05
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
30 Jul 2020 31 Jul 2020 08:30 14:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334,полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Дамян Гилев
3 Aug 2020 4 Aug 2020 08:30 14:10 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316 кдп Д. Гилев
3 Aug 2020 6 Aug 2020 08:30 13:40 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ - по националния стандарт на ИА"МА" 335 кдп Хр. Райнов
4 Aug 2020 4 Aug 2020 09:00 18:00 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305 кдп Д. Гилев
5 Aug 2020 5 Aug 2020 09:00 15:55 “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН Полигон за практическа подготовка кдп Д. Гилев
5 Aug 2020 5 Aug 2020 08:30 15:30 Обработка и превоз на опасни товари - опреснителен 428 кдп Г. Николов
6 Aug 2020 7 Aug 2020 08:30 14:50 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334 кап. О. Савов
10 Aug 2020 11 Aug 2020 08:30 17:15 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 334 кдп Г. Николов
10 Aug 2020 13 Aug 2020 08:30 14:00 Противопожарна подготовка за напреднали 335 кдп Д. Гилев
10 Aug 2020 11 Aug 2020 08:30 14:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316 кдп Д. Гилев
10 Aug 2020 10 Aug 2020 09:00 18:00 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305 кдп Д. Гилев
11 Aug 2020 11 Aug 2020 09:00 18:00 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305 кдп Д. Гилев
12 Aug 2020 13 Aug 2020 08:30 17:00 Корабен офицер по сигурността 334 кап. О. Савов
12 Aug 2020 13 Aug 2020 08:30 17:00 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 334 кап. О. Савов
12 Aug 2020 13 Aug 2020 08:30 17:00 Елементарни познания за сигурността на кораба 334 кап. О. Савов