Click on date field to select a date.

Format: 2021-06-16
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
10 Jun 2021 11 Jun 2021 08:30 14:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Дамян Гилев
14 Jun 2021 22 Jun 2021 08:30 16:30 Управление на операциите на нефтен танкер 334;506 кдп Христо Райнов
14 Jun 2021 14 Jun 2021 08:30 17:10 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;306;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
15 Jun 2021 16 Jun 2021 08:30 17:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 334 Ил. Донев
16 Jun 2021 18 Jun 2021 08:30 16:15 Водач на бързоходна дежурна лодка - първоначален - по националния стандарт на ИА"МА" 334,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап. Кр. Николов
17 Jun 2021 18 Jun 2021 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
21 Jun 2021 21 Jun 2021 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
21 Jun 2021 24 Jun 2021 08:30 15:30 Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма 334, Полигон за практическа подготовка кдп Дамян Гилев
22 Jun 2021 24 Jun 2021 08:30 16:30 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР-ХИМИКАЛОВОЗ - по изискванията на STCW78, както е изменена през 2010 506 кдп Христо Райнов
24 Jun 2021 25 Jun 2021 08:30 15:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
24 Jun 2021 25 Jun 2021 08:30 17:00 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 335 кап. О. Савов