Click on date field to select a date.

Format: 2017-12-13
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
6 Dec 2017 6 Dec 2017 08:30 16:30 “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН Полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
6 Dec 2017 6 Dec 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
7 Dec 2017 7 Dec 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
7 Dec 2017 8 Dec 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
7 Dec 2017 8 Dec 2017 08:30 17:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев
11 Dec 2017 11 Dec 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
11 Dec 2017 14 Dec 2017 08:30 15:30 Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма 326;Полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
11 Dec 2017 12 Dec 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
11 Dec 2017 13 Dec 2017 08:30 16:30 Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 219,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
11 Dec 2017 14 Dec 2017 08:30 16:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 527 кдп Денчо Добрев
13 Dec 2017 20 Dec 2017 08:30 16:30 Управление на товарните операции на танкер-химикаловоз-одобрен курс по националния стандарт на ИА"МА" от 2016 г. 334;506 кдп Христо Райнов
13 Dec 2017 13 Dec 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
13 Dec 2017 16 Dec 2017 08:30 17:30 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА 600;527 кдп Денчо Добрев
14 Dec 2017 14 Dec 2017 08:30 16:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 527 кдп Денчо Добрев
14 Dec 2017 15 Dec 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
18 Dec 2017 19 Dec 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
20 Dec 2017 20 Dec 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 305;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
21 Dec 2017 21 Dec 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 305;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
21 Dec 2017 22 Dec 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
21 Dec 2017 22 Dec 2017 09:00 17:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев