Click on date field to select a date.

Format: 2018-10-17
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
10 Oct 2018 10 Oct 2018 09:00 16:00 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428; кдп Пламен Гечевски
11 Oct 2018 12 Oct 2018 8:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
11 Oct 2018 12 Oct 2018 08:30 16:30 Корабен офицер по сигурността 219 кап. Огнян Савов
11 Oct 2018 12 Oct 2018 08:30 16:30 Елементарни познания за сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
11 Oct 2018 12 Oct 2018 08:30 16:30 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
15 Oct 2018 19 Oct 2018 08:30 16:30 Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 428;600 кдп Пламен Гечевски
16 Oct 2018 16 Oct 2018 08:30 17:15 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
16 Oct 2018 16 Oct 2018 08:30 16:30 “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН Полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Иван Цонев
17 Oct 2018 18 Oct 2018 08:30 16:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 219 кдп Иван Цонев
18 Oct 2018 19 Oct 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
22 Oct 2018 26 Oct 2018 08:30 16:15 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА 527;600 кдп Пламен Гечевски
22 Oct 2018 30 Oct 2018 08:30 16:30 Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 506;334 кдп Христо Райнов
22 Oct 2018 27 Oct 2018 08:30 16:15 Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
23 Oct 2018 23 Oct 2018 08:30 17:10 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 316;305; басейн, ППП Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
25 Oct 2018 26 Oct 2018 08:30 16:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев