Click on date field to select a date.

Format: 2017-08-17
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
14 Aug 2017 14 Aug 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица,316 Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
14 Aug 2017 17 Aug 2017 08:30 15:30 Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма 219,полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
16 Aug 2017 16 Aug 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
17 Aug 2017 18 Aug 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
17 Aug 2017 18 Aug 2017 08:30 17:30 Корабен офицер по сигурността 219 кап. Огнян Савов
17 Aug 2017 18 Aug 2017 08:30 17:30 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
17 Aug 2017 18 Aug 2017 08:30 17:30 Елементарни познания за сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
21 Aug 2017 24 Aug 2017 08:30 15:30 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка 218, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
21 Aug 2017 25 Aug 2017 08:30 16:30 Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба 511;527 гл.мех Златко Златинов
21 Aug 2017 25 Aug 2017 08:30 16:30 Медицински грижи на борда на кораба - първоначален - нов стандарт на ИА"МА" 316;305 кдп Дамян Гилев
22 Aug 2017 22 Aug 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
23 Aug 2017 23 Aug 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
24 Aug 2017 25 Aug 2017 08:30 15:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 219 кдп Дамян Гилев
24 Aug 2017 25 Aug 2017 08:30 15:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов