Click on date field to select a date.

Format: 2018-06-21
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
14 Jun 2018 15 Jun 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
15 Jun 2018 15 Jun 2018 08:30 16:30 Елементарни познания за сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
15 Jun 2018 16 Jun 2018 08:30 16:30 Корабен офицер по сигурността 219,полигон за практическа подготовка на морски лица кап. Огнян Савов
15 Jun 2018 16 Jun 2018 08:30 16:30 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 219,полигон за практическа подготовка на морски лица кап. Огнян Савов
18 Jun 2018 22 Jun 2018 08:30 16:30 Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 316;305 кдп Дамян Гилев
18 Jun 2018 19 Jun 2018 08:30 17:00 Корабен офицер по сигурността 219 кдп Иван Цонев
18 Jun 2018 19 Jun 2018 08:30 17:00 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
18 Jun 2018 18 Jun 2018 08:30 16:30 Елементарни познания за сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
19 Jun 2018 19 Jun 2018 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
21 Jun 2018 22 Jun 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
25 Jun 2018 26 Jun 2018 09:00 16:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев
25 Jun 2018 3 Jul 2018 08:30 16:30 Управление на операциите на нефтен танкер 506;335 кдп Христо Райнов
25 Jun 2018 25 Jun 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 316;305 Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
26 Jun 2018 29 Jun 2018 08:30 16:30 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка 218,полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
27 Jun 2018 27 Jun 2018 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица,316 Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
28 Jun 2018 29 Jun 2018 09:00 16:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 219 кдп Иван Цонев
28 Jun 2018 28 Jun 2018 08:30 16:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428 кдп Пламен Гечевски