Click on date field to select a date.

Format: 2019-02-15
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
11 Feb 2019 14 Feb 2019 08:30 16:30 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка 335;полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
11 Feb 2019 19 Feb 2019 08:30 16:30 Управление на операциите на танкер-химикаловоз -одобрен курс по националния стандарт на ИАМА от 2016 г. 506 кдп Христо Райнов
12 Feb 2019 12 Feb 2019 08:30 16:30 “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН Полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
12 Feb 2019 12 Feb 2019 08:30 17:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 capt.Damyan Gilev
13 Feb 2019 13 Feb 2019 08:30 16:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 334 кдп Денчо Добрев
14 Feb 2019 15 Feb 2019 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 335;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
14 Feb 2019 15 Feb 2019 08:30 17:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 326 кдп Иван Цонев
18 Feb 2019 23 Feb 2019 08:30 16:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица,316 Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
18 Feb 2019 22 Mar 2019 09:00 16:15 Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 428;600 кдп Пламен Гечевски
18 Feb 2019 21 Feb 2019 08:30 18:30 Техн. обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта 320 главен механик Илиян Куртев
19 Feb 2019 19 Feb 2019 08:30 17:10 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;306;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
20 Feb 2019 22 Feb 2019 08:30 16:30 Водач на бързоходна дежурна лодка - първоначален - по националния стандарт на ИА"МА" 335;полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
21 Feb 2019 1 Mar 2019 08:30 16:30 Управление на операциите на нефтен танкер 506 кдп Христо Райнов
24 Feb 2019 25 Feb 2019 08:30 17:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 219 кдп Иван Цонев