Click on date field to select a date.

Format: 2018-03-16
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
12 Mar 2018 14 Mar 2018 08:30 16:30 Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
12 Mar 2018 13 Feb 2018 08:30 17:30 Корабен офицер по сигурността 527 кап. Огнян Савов
12 Mar 2018 17 Mar 2018 08:30 16:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален 305;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
12 Mar 2018 13 Mar 2018 08:30 17:30 Елементарни познания за сигурността на кораба 527 кап. Огнян Савов
13 Mar 2018 14 Mar 2018 08:30 17:30 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 527 кап. Огнян Савов
13 Mar 2018 13 Mar 2018 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 305;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
15 Mar 2018 16 Mar 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
19 Mar 2018 22 Mar 2018 08:30 16:30 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
21 Mar 2018 21 Mar 2018 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
22 Mar 2018 23 Mar 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
23 Mar 2018 26 Mar 2018 08:30 18:30 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА 527;600 кдп Пламен Гечевски