Click on date field to select a date.

Format: 2021-09-21
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
14 Sep 2021 17 Sep 2021 08:30 16:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428 кдп Денчо Добрев
14 Sep 2021 14 Jun 2021 08:30 17:15 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;306;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
15 Sep 2021 17 Sep 2021 08:30 17:30 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев
16 Sep 2021 17 Sep 2021 08:30 14:50 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334,полигон за практическа подготовка на морски лица кап. Д. Гилев
17 Sep 2021 17 Sep 2021 08:30 15:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428 кдп Денчо Добрев
20 Sep 2021 21 Sep 2021 08:30 14:10 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316 кдп Д. Гилев
20 Sep 2021 20 Sep 2021 08:30 17:10 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;306A;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
20 Sep 2021 24 Sep 2021 08:30 13:40 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ 334 кдп Хр. Райнов
21 Sep 2021 21 Sep 2021 08:30 15:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428 кдп Денчо Добрев
23 Sep 2021 24 Sep 2021 08:30 17:15 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 334 кап. Огнян Савов
23 Sep 2021 24 Sep 2021 08:30 17:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 335 Ил. Донев
23 Sep 2021 24 Sep 2021 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев