Click on date field to select a date.

Format: 2017-10-20
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
16 Oct 2017 19 Oct 2017 08:30 16:30 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка 218, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
16 Oct 2017 17 Oct 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 219,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
17 Oct 2017 17 Oct 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
18 Oct 2017 18 Oct 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
19 Oct 2017 20 Oct 2017 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
19 Oct 2017 27 Oct 2017 08:30 16:30 Управление на операциите на нефтен танкер 506;334 кдп Христо Райнов
20 Oct 2017 20 Oct 2017 08:30 17:50 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 305;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
23 Oct 2017 24 Oct 2017 08:30 14:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
23 Oct 2017 28 Oct 2017 08:30 16:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица,316 Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
23 Oct 2017 24 Oct 2017 09:00 14:30 ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА 527 кдп Денчо Добрев
23 Oct 2017 23 Oct 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 316;305 Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
24 Oct 2017 24 Oct 2017 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен - Нов курс по изискванията на ИА"МА" от 16 октомври 2014 316;305 Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
24 Oct 2017 26 Oct 2017 08:30 16:30 Водач на бързоходна дежурна лодка - по националния стандарт на ИА"МА" 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
26 Oct 2017 27 Oct 2017 08:30 17:00 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев
26 Oct 2017 27 Oct 2017 08:30 14:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
26 Oct 2017 27 Oct 2017 08:30 16:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 527 кдп Дамян Гилев