Click on date field to select a date.

Format: 2018-08-17
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
13 Aug 2018 17 Aug 2018 08:30 18:30 Оперативно използване на електронни карти и информационни системи (ECDIS) 428;600 кдп Пламен Гечевски
14 Aug 2018 14 Aug 2018 08:30 17:15 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
16 Aug 2018 17 Aug 2018 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Ивелин Иванов
20 Aug 2018 20 Aug 2018 08:30 17:15 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
20 Aug 2018 23 Aug 2018 08:30 16:30 Умения за оказване на първа медицинска помощ - По влезлия в сила от 25.11.2013 национален стандарт на ИА "МА" 316;305 кдп Дамян Гилев
20 Aug 2018 24 Aug 2018 09:00 16:30 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА 527;600 кдп Пламен Гечевски
23 Aug 2018 24 Aug 2018 08:30 16:30 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
23 Aug 2018 23 Aug 2018 08:30 16:30 Елементарни познания за сигурността на кораба 219 кап. Огнян Савов
24 Aug 2018 24 Aug 2018 08:30 17:10 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 335;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение