Click on date field to select a date.

Format: 2019-04-22
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
15 Apr 2019 15 Apr 2019 08:30 15:30 “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН Полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
15 Apr 2019 17 Apr 2019 08:30 16:30 Водач на бързоходна дежурна лодка - първоначален - по националния стандарт на ИА"МА" 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
16 Apr 2019 16 Apr 2019 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;306;316,басейн и Полигон за практическа подготовка Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
16 Apr 2019 16 Apr 2019 08:30 16:15 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428 кдп Денчо Добрев
18 Apr 2019 19 Apr 2019 08:30 13:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 218,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
18 Apr 2019 19 Apr 2019 08:30 17:00 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 527 кдп Иван Цонев
22 Apr 2019 26 Apr 2019 08:30 16:15 Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма 219;fire fighting polygon кдп Дамян Гилев
22 Apr 2019 23 Apr 2019 08:30 17:15 Медицински грижи на борда на кораба - опреснителен 316;305 кдп Дамян Гилев
23 Apr 2019 23 Apr 2019 08:30 17:10 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
24 Apr 2019 25 Apr 2019 09:00 14:00 ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА 218 кдп Денчо Добрев
24 Apr 2019 24 Apr 2019 08:30 16:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428 кдп Денчо Добрев