Симулаторно обучение на навигатори

Симулаторно обучение на навигатори Симулаторно обучение на навигаториСимулаторно обучение на навигаториСимулаторно обучение на навигаториСимулаторно обучение на навигаториСимулаторно обучение на навигатори

БМКЦ реализира проекта за първия в България „ Виртуален кораб”
 
На 18.03.2011 г. в рамките на ежегодната сервизна визита за поддръжка, обновяване и надграждане на симулатор корабен мостик „Поларис”, единственият в България симулатор за управление маневрите на кораба - клас А, по стандарт 2.14 на класификационната организация DNV, беше осъществен проектът „ Виртуален кораб”, който се изразява във функционално, физическо и комуникационно свързване на много-функционалните  лицензирани тренажори „Машинно отделение–Нептун” и „Корабен мостик-Поларис”, произведени от Kongsberg Maritime SA, Норвегия .
Осъществяването на този проект дава практически неограничени възможности за комплексно съвместно обучение на вахтени и старши офицери от палубна и машинна команда в редица направления и в пълно съответствие на най-новите изисквания на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците /STCW/.
БМКЦ още веднъж доказа, че е институция, чийто приоритет е качеството на квалификационното обучение на българските морски кадри и една от малкото, които разполага с реална материална база, отговаряща на националните и международни стандарти.
„Виртуалният кораб”, какъвто по същество представлява симбиозата от двата съвместно работещи симулатора, позволява да се разширят възможностите за обучение на цял екипаж, като се отработят въпроси от комуникационно и експлоатационно естество, възникващи при нормалната и аварийна експлоатация на кораба. Няколко примера за такива сценарии (без списъкът да е изчерпателен) :
1. Подготовка за отплаване.
2. Маневриране и начало на морски преход.
3. Край на морски преход, преминаване в маневрен режим, заставане на кей.
4. Нормална и аварийна навигация в открито море и теснини, ситуации изискващи маневриране с главен двигател, навигация и експлоатация на главен двигател в екстремални хидрометеорологични условия, действия при аварийни ситуации – „човек зад борд”, „засядане”, „сблъскване”, ”нефтен разлив”, ”търсене и спасяване”, ”пиратски нападения”, ”плаване в конвой” и др.
5. „Аварийно управление на корабни двигатели с вътрешно горене”
6. „Аварийно управление на рулевата машина”
7. „Действия при пожар на борда” и т.н.
 
В допълнение на съществуващата богата база данни от  корабни модели и симулирани райони за упражнения, с цел поддържане високото ниво на обучението по морска сигурност и безопасност, морско търсене и спасяване, защита на околната среда и борба с нефтени разливи, допълнително бяха инсталирани:
-          проливът Дарданели, Турция
-          Суецки канал (вкл. Порт Саид), Египет
-          модели на пиратски плавателни съдове, спасителни лодки
-          „прожектор за търсене” и др.