Ред за започване и участие в курсовете на БМКЦ

След като се запишете за курс на място в БМКЦ, по телефон: 052 380574, 052 380575, 052 380534 и 052 302501, по електронна поща или чрез сайта, специалистите обучение от отдел "Учебна дейност и човешки ресурси" ще се свържат с Вас с потвърждение на началната дата и час и изискванията за документите, които трябва да представите и работното облекло, /ако е необходимо такова/.
Преди започване на курса, чиято дата и час са посочени в седмичното разписание, моля представете в отдел "УДЧР" стая 237 следните документи:
-лична карта
-моряшки паспорт
-сертификат за морска правоспособност
-диплом за завършено образование
-медицинско свидетелство за здравословна годност
-допълнителни сертификати за преминати курсове в съответствие с входните изисквания за съответното обучение /както е посочено в краткото описание на курса/.
За някои обучения допълнително се изисква и удостоверение за плавателен стаж и снимка паспортен формат.
Присъствието и активното участие по време на занятията в курсовете на БМКЦ е задължително.
За практическите занятия на противопожарния полигон, в басейна, на учебния кораб "Петър Берон", в спасителните лодки работилниците и на учебно-ветроходния кораб "Калиакра" се изисква курсистите да са в подходящо облекло и стабилни обувки,позволяващи безопасно и свободно предвижване и осигуряващо свобода на движенията при демонстрация на усвоените умения.
Заплащане на курсове - предварително по банкова сметка IBAN BG40 PIRB 7179 1605 5841 95  BIC PIRBBGSF PIRAEUS BANK          
                                    -или най-късно в деня преди започване на курса на касата на БМКЦ