Промоционални цени на курсове ECDIS, BTRM и ETRM

 
- Operational use of ECDIS - Оперативно използване на електронни карти и информационни системи - продължителност: 5 дни, цена - 500 лв.
- Bridge Team and Resource Management  - Управление екипа и ресурсите на мостика - продължителност: 5 дни, цена - 500 лв.
- Engine Team and Resource Management - Управление екипа и ресурсите в машинно отделение - продължителност: 5 дни, цена - 500 лв.
 
За допълнителна информация и записване:
тел. 052 30 25 01; 052 38 05 34; 052 38 05 75; 052 38 05 74; 052 38 05 17
e-mail: bmtc@bmtc.bg, bmtc@bmtc-bg.com
БМКЦ, ет. ІІ, офис 237 - отдел "Учебна дейност"
Работно време: от 08,00 ч. до 16,45 ч. всеки работен ден