промоционални и пакетни цени за курсове през ноември и декември 2018

 Промоционални и пакетни цени за курсове, валидни за ноември и декември 2018:
1.Обучение за работа на пътнически и ро-ро пътнически кораби - 80 лв.
2. Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - 280 лв.
3.Подготовка за работа на танкер-газовоз - 280 лв.
4.Корабен офицер по сигурността - 140 лв.
5.Подготовка на лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността - 140 лв.
6.Елементарни познания по сигурността на кораба - 65 лв.
7.Превоз на опасни, вредни и рискови товари - първоначален - 230 лв.
8.Превоз на опасни, вредни и рискови товари - опреснителен - 90 лв.
9. Познания по опазване на морската среда - 75 лв.
10.Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален - промо цена за студенти - 280 лв.
11. Пакетна цена на курсовете AFF+PMFA+PSCRB  - 810 лв.
Горепосочените цени са валидни за курсове, провеждани на български език. Обявените цени на курсове за студенти, се ползват при предоставяне на документ, потвърждаващ актуалното студентско състояние, а пакетната цена - при заплащането и в пълен размер не по-късно от деня на започване на първия от курсовете.
Повече информация и записване на телефони 052 380574, 380574, 380575