промоционални и пакетни цени за курсове през март 2019

 Промоционални и пакетни цени за курсове, валидни за  март 2019:
1. Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - 330 лв.
2.Подготовка за работа на танкер-газовоз - 300 лв.
3.Корабен офицер по сигурността - 140 лв.
4.Подготовка на лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността - 140 лв.
5.Елементарни познания по сигурността на кораба - 65 лв.
6.Превоз на опасни, вредни и рискови товари - първоначален - 230 лв.
7.Превоз на опасни, вредни и рискови товари - опреснителен - 90 лв.
8. Познания по опазване на морската среда - 75 лв.
9.Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален - промо цена за студенти - 280 лв.
10. Пакетна цена на курсовете AFF+PMFA+PSCRB  - 815 лв.
Горепосочените цени са валидни за курсове, провеждани на български език. Обявените цени на курсове за студенти, се ползват при предоставяне на документ, потвърждаващ актуалното студентско състояние, а пакетната цена - при заплащането и в пълен размер не по-късно от деня на започване на първия от курсовете.
Повече информация и записване на телефони 052 380574, 380574, 380575