ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ

Пр.V/1-2 на STCW 78, както е изменена през 2010
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 16
4 дни, 36 учебни часа
300 лв.

Курсът осигурява обучение на корабни офицери и изпълнителски състав, които не са работили преди това като членове на екипаж, обслужващ танкер-газовоз и отговаря на задължителните изисквания за обучение на корабния екипаж – Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на STCW 78, както е изменена и националния стандарт на Изпълнителна агенция "Морска администрация" от декември 2013 г.. Курсът включва обучение по основите и процедурите на безопасността и предотвратяване на замърсяването, схемите на различните видове танкери за превоз на втечнени газове, видовете товари, опасностите и устройствата за обработката им.
Базиран е на IMO “Model Course 1.01 – Tanker Familiarization” и “Model Course 1.05 – “Liquefied Gas tankers Familiarization  съответствие с от Правило V/1-2 т.2.2 и A-V/1-2 т.1, табл.V/1-2-1 на Конвенцията   STCW 78, както и на Директива 2008/106/ЕО и Директива 2012/35/ЕО и е по утвърдена от ИА"МА" учебна програма.
Входни стандарти - Обучаемите трябва да имат завършени одобрени от ИАМА курсове no първоначална подготовка по безопасност съгласно Правило VІ/1 и А- VІ/1 от Конвенция STCW 78.
 **За целта, считано от 04.03.2019 г. при завършване на курс обучаемите получават удостоверение за успешно завършен курс, издадено от БМКЦ ЕАД, което подават лично в избраната от тях Дирекция "Морска администрация" заедно с индивидуално заявление и платена  държавна такса за издаване на съответното свидетелство.
По заявка курсът може да се провежда и на английски език.