Основна подготовка по въпросите на безопасността - първоначален

Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Глава VI на Конвенцията STCW' 78, както е изменена, и националните морски стандарти
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 12
Maximum: 18
6 работни дни
цена 310 лв.

Курсът "Основна подготовка по въпросите на безопасността" се състои от четири модула:
-Техники за оцеляване на море
-Лична безопасност и социални отговорности
-Противопожарна подготовка и борба с пожари
-Оказване на елементарна първа помощ
Курсът е разработен в съответствие с изискванията, както са посочени в Правило VI/1 и таблиците за тези компетентности  VI/   на Конвенцията STCW' 95, както е изменена, Directive 2008/106/EC, моделните курсове 1.13, 1.19, 1.20 и 1.21 на Международната морска организация и националните морски стандарти и е одобрен от Морска администрация.
Валидността на издавания от Морска администрация след успешното завършване на курса сертификат е 5 години.
Активното участие на обучаемите в курса и успешно издържаните писмен тест и демонстрация на придобивите умения по време на практическите изпити са условия за завършване на курса и придобиване на съответния документ .
Курсът се провежда в специализирани учебни кабинети в основната сграда на БМКЦ, в басейн, на плаващата учебна база "Петър Берон" и противопожарен полигон.
В съответствие с изискванията на Морска администрация заключителните тестове и практически изпити се видеозаснемат
За практическата част на курса курсистите са длъжни да си осигурят подходящи работни обувки, ветроупорно облекло, плътно прилепваща шапка, гащеризон, бански костюм, чехли и принадлежности за баня.
Входни изисквания и документи, които курсистите следва да представят: възраст не по-малко от 16 години, диплом за образование, документ за самоличност, медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословната годност, да могат да плуват самостоятелно не по-малко от 100 м свободен стил.
Най-късно в деня на започване на курса е необходимо да се представят в стая 237:
 

    • Медицинско свидетелство (Фото копие) от личен лекар или актуално медицинско свидетелство от одобрена от ИА Морска Администрация болница. 
    • Фото копие на лична карта – лице и гръб и собствениръчно заверено с текст: „Вярно с оригинала!” и личен подпис.
    • Фото копие на Диплом за завършено основно, средно или висше образование – 1- ва страница. 
    •  

По заявка и допълнително договаряне курсът се провежда и на английски език.