Курсове "Машинна команда"

Курсове  "Машинна команда" Курсове  "Машинна команда"Курсове  "Машинна команда"Курсове  "Машинна команда"

звено курсове "Машинна команда" е специализирано към разработване и провеждане на курсове за първоначално обучение на механици на всички нива - от моторист до главен механик, както и  за допълнително специализирано обучение за повишаване на знанията и подобряване на ученията на корабни механици.
Курсове:

 -дългосрочни курсове за подготовка за повишаване на правоспособност - главен и втори механик;
-дългосрочни курсове за повишаване на правоспособност главен и втори механик по ИМО моделен курс 7,02 за лица с ОКС бакалавър и ІІІ степен професионална квалификация по професия "Корабен техник";
 -краткосрочни курсове: Управление на ресурсите и екипа в машинно отделение на кораба, Симулаторно обучение на екипа в машинно отделение, Операции с електрическо и електронно оборудване на кораба, работа с помпи FRAMO и др.-симулаторна оценка на знанията и уменията на корабни механици 
-краткосрочен курс за подготовка на лица с ОКС "магистър" за главни и втори механици;
-краткосрочен курс "Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини";
-краткосрочен курс за подготовка за придобиване на морска правоспособност "Машинен боцман"и други, разработвани по заявка на различни корпоративни клиенти.
-1000 Волта и др.

инж. Светлин Томов, гл.механик
инж.Михаил Колев, главен механик, тел 052 380547