Корабен рулеви - подготвителен курс по националния стандарт на ИАМА за тази подготовка

Подготвителен курс за подготовка за явяване на изпит за придобиване на по-висока правоспособност
Брой курсисти
Прод.
Цена
Minimum: 8
Maximum: 12
14 работни дни /105 учебни часа
цена 420 лв.

Курсът е предназначен за подготовка на лица за придобиване на правоспособност "Корабен рулеви".
Програмата е в съответствие с Наредба 6 за компетентността на морските лица в Република България от 05.04.2012 и националния морски стандарт за тази подготовка.
Курсът се провежда по одобрена от ИА "Морска администрация"  учебна програма.
Лицата, успешно преминали този курс, трябва да познават:системите за управление на маневрите, начините за водене на наблюдение на околната среда и докладване, мерките за безопасност и комуникациите при аварийни ситуации и да могат да:приемат/предават и носят рулева вахта, поддържат и управляват кораба при всякакви обстоятелства, да водят наблюдение на морската среда и докладват за открити обекти на български и английски език, да изпълняват палубни работи под ръководството на офицер или палубен боцман и др.
Входни стандарти: минимална възраст 18 години, средно образование, документ за владеене на английски език /диплома за завършено средно образование с оценка от изучаван предмет "английски език", или документ от учебен център за завършен курс за езиково обучение, или сертификат за проведен MARLINS тест./; плавателен стаж 6 месеца на длъжност моряк на кораби над 500 БТ, от които 2 месеца плавателна практика с дневник - в сила от 01.01.2013.
При успешно преминат вътрешен изпит, курсистите получават удостоверение за завършен курс, което в допълнение към другите условия, посочени в НКМЛ им дава право да се явят на изпит пред РДМА за по-висока правоспособност "Корабен рулеви".