Нова лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс" в БМКЦ

 Считано от 15.01.2018 г. в БМКЦ влезе в експлоатация лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс", комплексен лабораторен стенд, съдържащ локална мрежа, с 6 работни места
       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели, притежаващи опит в корабната електротехника и автоматика.

Целта на курса е придобиване на необходимите знания и умения по използване на ПЛК за управление на технически устройства и системи.

БМКЦ реализира проект за първия в България "Виртуален кораб"

На 18.03.2011 г.

Симулаторно обучение на навигатори

БМКЦ реализира проекта за първия в България „ Виртуален кораб”