Ред за започване и участие в курсовете на БМКЦ

След като се запишете за курс на място в БМКЦ, по телефон: 052 380574, 052 380575, 052 380534 и 052 302501, по електронна поща или чрез сайта, специалистите обучение от отдел "Учебна дейност и човешки ресурси" ще се свържат с Вас с потвърждение на началната дата и час и изискванията за документите, които трябва да представите и работното облекло, /ако е необходимо такова/.
Преди започване на курса, чиято дата и час са посочени в седмичното разписание, моля представете в отдел "УДЧР" стая 237 следните документи: