Общи условия за записване в курсове на БМКЦ

Общи условия за обучение в курсове в БМКЦ – ЕАД
   І. Общи положения
   1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между БМКЦ и неговите потенциални курсисти.
  Общите условия са сила от 01.05.2018 г. и имат задължителен характер за всеки курсист.
ІІ. Описание на услугата