Списък на най-често провежданите курсове в БМКЦ

 
  БМКЦ провежда над 40 вида курсове, разпределени в следните основни групи:
     Подготовка за повишаване на правоспособността
  -Водач на кораб до 40 БТ
-Водач на кораб до 40 БТ, превозващ до 35 души на борда
-Подготвителен курс за механици от управленско ниво /с ОКС магистър/
-Подготвителен курс за навигатори от управленско ниво /с ОКС магистър/