промоционални и пакетни цени за курсове през май 2019

 Промоционални и пакетни цени за курсове, валидни за  май 2019:
1. Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - 330 лв.
2.Подготовка за работа на танкер-газовоз - 300 лв.
3.Корабен офицер по сигурността - 140 лв.
4.Подготовка на лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността - 140 лв.
5.Елементарни познания по сигурността на кораба - 65 лв.
6.Превоз на опасни, вредни и рискови товари - първоначален - 230 лв.
7.Превоз на опасни, вредни и рискови товари - опреснителен - 90 лв.

Global Standard Training Center/MadQuxPro

  Нашият партньор  Global Standard Training Center/MadQuxPro предлага програми за обучение с гарантиран договор за работа на пасажерски кораби на водещи компании в круизната индустрия. Предимства на обучението:
- специализирано обучение по съответната професия в реална мултикултурна среда от специалист с опит в бранша
- обучение от опитни преподаватели на БМКЦ по английски и немски език
Повече информация можете да намерите на сайта на нашия партньор  Global Standard Training Center/MadQuxPro  https://www.gstcpro.com/

Курс подобряване на знанията и уменията по общоморски английски език

 БМКЦ организира интензивен курс за подобряване на езиковите умения по общ морски английски език. Курсът е за навигатори и механици с познания по английски език, които искат да подобрят и опреснят знанията и уменията си и подготвят за явяване на изпит. Продължителност на обучението 30 учебни часа /5 работни дни/. Цена на курса 196 лв.
Планирана начална дата 18 март 2019. Преподавател г-жа Роза Нейчева.
 
За записване тел 052 380574, 380575, 380534

ИНТЕНЗИВЕН КУРС "ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ"

 БМКЦ стартира интензивен курс "Водач на кораб до 40 БТ", считано от 10 юни  2019.
За повече информация и записване, можете да ни намерите на телефони 052 380534, 380574 и 380575.

Подобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовка

Слведвайки принципите си да осигуряваме обучение в реалистична учебна среда през октомври 2015 бяха успешно сертифицирахме и започнахме да използваме в провежданите курсове новата лодбалка и бързоходна дежурна лодка.

ОБЯВЛЕНИЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ
 

Международния ден на моряка

"Български морски квалификационен център" поздравява всички моряци за Международния ден на моряка и им пожелава здраве, професионални успехи, благополучие и винаги щастливо завръщане на брега

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.15, ал.2 от ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД

Политика на БМКЦ за поверителност защита на лични данни на физически лица

 Когато използвате услугите ни, Вие ни доверявате личнита си данни. Разбирайки,ч е това е голяма отговорност, работим усилено, за да защитаваме информацията Ви.
  Във връзка с изискванията на Регламента 2016/679 на Европейския Парламент и Съвет, сме обобщили видовете лични данни, законовите основания за събирането и обработването им и ангажимента на БМКЦ в процеса на събиране, обработване и съхранение на лични данни, в Политиката ни за поверителност защита на лични данни на физически лица.

Управление на техническите обекти чрез програмируеми логически контролери НОВ курс в БМКЦ

 Считано от 15.01.2018 г. в БМКЦ влезе в експлоатация лаборатория с Програмируеми логически контролери на фирма "Сименс", комплексен лабораторен стенд, съдържащ локална мрежа, с 6 работни места
       Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели, притежаващи опит в корабната електротехника и автоматика.

Целта на курса е придобиване на необходимите знания и умения по използване на ПЛК за управление на технически устройства и системи.