ОБЯВЛЕНИЕ за ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА БРАКУВАНИ АКТИВИ И ОТПАДЪЦИ

 На основание чл.15, ал.2 от ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
„БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОТПАДЪЦИ, които подлежат на предаване за скрап, собственост на „Български морски квалификационен център” ЕАД

промоционални и пакетни цени за курсове през август 2017

 БМКЦ обявява промоционални цени от по 600 лева на курсовете "Управление на екипа и ресурсите на мостика" /Bridge Team & Resource Management/  и  600лв. за курс "Оперативно използване на електронни карти и системи" /Operational Use of Electronic charts and systems and AIS/
*Цена курс 1000 Волта - 620 лв.
*Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер-химикаловоз - 330 лв.
Пакетни цени за курсове , валидни за  август 2017:

Подобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовка

Слведвайки принципите си да осигуряваме обучение в реалистична учебна среда през октомври 2015 бяха успешно сертифицирахме и започнахме да използваме в провежданите курсове новата лодбалка и бързоходна дежурна лодка.