Одобрен MARLINS тест център

Български морски квалификационен център е одобрен център за провеждане на тестовете MARLINS.

Български морски квалификационен център е лицензиран учебен център

 
Всички курсове, разработени в съответствие с Конвенцията STCW' 78, както е изменена, са одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация", която наблюдава обучението и след успешно завършване на курса издава съответния сертификат.
Курсовете на БМКЦ са разработени в съответствие с препоръките на съответните моделни курсове на Международната морска организация.