Кратка история на Български морски квалификационен център

 Създаден през 1974 година от Министерство на транспорта и Министерство на образованието като ведомствен учебен център, БМКЦ изминава дълъг път до утвърждаването си през 1989 г. като национален морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт.  От 2000 г. БМКЦ е самостоятелно търговско дружество, предлагащо на моряци от различни държави качествена подготовка, съгласно националните и международни стандарти за компетентност на морските лица. От февруари 2008 г.

Повече от 40 години традиция и професионализъм в обучението на морски лица

            Създаден  през 1974 година от Министерство на транспорта и Министерство на образованието като ведомствен учебен център,  БМКЦ изминава дълъг път до утвърждаването си през 1989 г.

Мисия и цели

Мисията на Български морски квалификационен център е да разработва и провежда курсове за професионална квалификация, повишаване на квалификацията, симулаторни курсове, курсове за специална и допълнителна и подготовка на морски лица и др. на всички, желаещи да изградят и усъвършенстват знанията и уменията си и да се подготвят за успешно заемане на предпочитаните от тях морски професии.